Мениджърът на пароли в Windows 10 е уязвим 0

В основната версия на Windows 10 е вграден мениджър на пароли, който, както...