Квантовия компютър на Google работи и е 100 милиона пъти по-бърз 0

През месец септември Google и NASA закупиха изчислителната система D-Wave 2X...