Toshiba активира лимитирано промоционално предложение – гаранцията No Matter What 0

От началото на септември Toshiba активира лимитирано промоционално предложение – гаранцията...